Hissien tarkastukset

Hissitarkastustoiminta erotettiin viranomaistoiminnasta 1990 luvulla. Tällä hetkellä hissitarkastuksia tarjoaa kolme yhtiötä. Vuonna 1996 voimaan tulleella sähköturvallisuuslailla korostetaan myös haltijoiden vastuuta huolehtia käytössä olevien hissien käyttöturvallisuudesta.

 

Haltijoilla vastuu hissiturvallisuudesta

Sähköturvallisuuslaki korostaa haltijan vastuuta huolehtia hissin turvallisuudesta. Vastattavana on muun muassa seuraavat asiat:

  • hissille on laadittu huolto-ohjelma, joka osaltaan varmistaa käyttöturvallisuutta
  • hissiä huolletaan sille laaditun huolto-ohjelman mukaisesti
  • viat ja puutteet korjataan riittävän nopeasti
  • hissille tehdään määräyksissä edellytetyt tarkastukset ajallaan
  • hissiä koskevat asiakirjat ovat huoltajien ja tarkastajien käytössä


Käyttöön otettavan hissin turvallisuus

Yleisimmin käytetty menettely on, että hissiurakoitsija tilaa puolueettomalta osapuolelta tarkastuksen, jossa tarkastuslaitos toteaa käyttöön otettavan hissin täyttävän turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Olennaiset turvallisuusvaatimukset on esitetty hissien turvallisuudesta annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä. Turvallisuusvaatimusten osoitukseksi hissiurakoitsija kiinnittää hissikoriin CE-merkinnän, johon tarkastuslaitos merkitsee (ilmoitetun laitoksen) tunnusnumeronsa.


Vanhaan taloon rakennettavat hissit

Vanhaan rakennukseen asennettavan hissin pitää myös täyttää samat turvallisuusvaatimukset. Usein olemassa olevan rakennuksen tilat ovat sellaiset, että standardin mukaista rakennetta ei voida toteuttaa, koska rakennuksen fyysiset mitat eivät mahdollista riittävää tilaa hissikuilulle. Tästä syystä joudutaan soveltamaan muita teknisiä ratkaisuja riittävän turvallisuuden saavuttamiseksi. Nämä asiat tarkastuslaitos sitten "käyttöönottotarkastuksessa" arvioi joko hyväksymällä tai hylkäämällä.

Käytössä olevien hissien peruskorjaukset

Mikäli käytössä olevalle hissille tehdään merkittävä muutos, joko peruskorjauksessa tai modernisoinnissa muutetut osat tai rakenteet on tarkastutettava valtuutetulla laitoksella ennen hissin käyttöönottoa.

Käytössä olevat hissit

Käytössä oleville hisseille on tehtävä määrävälein tarkastuksia, joiden toteutuksesta vastaa hissin haltija. Ensimmäinen tarkastus käyttöön otetulle hissille tehdään neljän vuoden kuluttua ja sen jälkeen on tarkastus tehtävä joka toinen vuosi.

Määräaikaistarkastuksen voi tehdä vain valtuutettu laitos, joita Suomessa on kolme. Myös muille nosto- ja siirtolaitteille kuin hisseille on haltijan teetettävä määräaikaistarkastukset määräyksessä esitetyin välein. Sellaisia ovat vammaisten kuljetukseen tarkoitetut nostolaitteet julkisissa tiloissa, henkilöpaternoster-hisseille, liukuportaille ja liukukäytäville sekä hyllystöhisseille, tavaralava- ja pikkuhisseille.

 

Kuntoarviot

Kun hissi mekaanisena laitteena kuluu, ja varaosien saanti vanhoihin malleihin vääjäämättä vaikeutuu, vastaan tulevat laitteen perusteellinen korjaus tai kokonaan uusiminen. Hissin haltijalla on mahdollisuus käyttää hissialan ammattilaisia apunaan määrittäessään peruskorjaustarpeen. Kuntoarvion voi teettää hissiurakoitsijalla, valtuutetulla laitoksella tai hissikonsultilla.

Kuntoarviolla voidaan helposti määrittää hissin korjaustarve ja priorisoida tehtävät toimenpiteet. Kuntoarvio antaa lisäksi hyvän perustan pyytää hissiurakoitsijoilta tarjoukset peruskorjaamisesta, jolloin saadaan vertailukelpoiset samansisältöiset tarjoukset. Toinen tärkeä käyttötarkoitus kuntoarviolla voi olla saada jonkinlainen arvio mahdollista tulevista korjaustarpeista esimerkiksi kiinteistön myymisen tai ostamisen yhteydessä.

Siirry sivun alkuun