Hissiurakoitsijat 27.5.2011

Hissipätevyystodistuksien koulutusvaatimuksia muutettu

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut 17.5. asetuksen (518/2011), jolla on muutettu Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen hissipätevyyksiä koskevat 15 § ja 16 §. Asetus tulee voimaan 1.6.2011.

Muutoksessa hissipätevyydet on nimetty kahteen luokkaan hissipätevyys 1 ja hissipätevyys 2, kun aikaisemmat määrittelyt olivat hissipätevyys ja hissihuoltopätevyys. Hissipätevyys 1 antaa oikeuden johtaa hissien huolto- korjaus ja asennustöitä. Hissipätevyys 2 töiden johtoalueeseen eivät kuulu hissien asennustyöt eli se oikeuttaa johtamaan hissien huolto- ja kunnossapitotöitä.

Muutos mahdollistaa nyt hissipätevyys 1 todistuksen myöntämisen myös soveltuvan hissiasentajan ammattitutkinnon suorittaneelle henkilölle. Soveltuvaan tutkintoon tulee kuitenkin sisältyä päätöksen liitteen kohdan 4 mukaiset opintosisällöt, jotka hakijan tulee osoittaa pätevyystodistukset myöntävälle Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:lle. Sama opintosisältövaatimus koskee päätöksen mukaan myös tekniikan alan korkeakoulu- insinööri- ja teknikkotutkintoja, joiden osalta vaatimuksien voidaan katsoa kiristyneen aikaisempaan päätökseen nähden. Kaikki sähköalalla suoritetut korkeakoulu-, insinööri- ja teknikkotutkinnot eivät sisällä eivätkä myöskään aikaisemmat ole sisältäneet liitteen kohdassa 4 esitettyä opintovaatimuksia.

Hissipätevyystodistuksen saamiseksi hakija on täytettävä seuraavat kolme ehtoa:

1. soveltuva peruskoulutus [muutetut 15 § tai 16 § KTMp (516/1996)]

2. riittävän laaja-alainen hissityökokemus

3. hyväksytysti suoritettu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hissiturvallisuustutkinto

Hissiturvallisuustutkintoja Tukes järjestää tänä vuonna vielä kaksi kertaa. Tutkintojen ajankohdat ovat tiistai kesäkuun 14. päivä ja torstai marraskuun 17. päivä.

Tutkintoon tulee ilmoittautua kaksi viikkoa ennen tutkintopäivää. Ilmoittautua voi esim. netin kautta. Ilmoittautuminen netin kautta 14.6. tai 17.11. tutkintoon tai puhelimitse Mirja Suvannolle 010 6052 234. Tutkinto maksaa tänä vuonna 167,00 €.

Tutkinnosta osallistuja saa tutkintotodistuksen, joka on voimassa viisi vuotta tai kirjallisen päätöksen tutkinnon hylkäämisestä.

Tutkintotilaisuus kestää kolme tuntia ja mukana saavat olla tutkintovaatimuksiin sisältyvät julkaisut sekä alaa koskevaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa. Tutkintoon ei saa kuitenkaan tuoda mukanaan laskennallisia esimerkkejä eikä aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja vastauksineen.

Tutkintovaatimukset on esitetty Tukes ohjeessa S5-2011, joka on saatavissa Tukesin verkkosivuilta.

Lisätietoja saat Hissiyhdistyksen asiamieheltä puhelimitse 09 5476 1601.

 

Siirry sivun alkuun