Hissiurakoitsijat 8.3.2013

Hissejä huolletaan vaativissa olosuhteissa

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ovat antaneet ammattilaistiedotteen hissihuollosta

Hissejä huolletaan vaativissa olosuhteissa

Yhtä henkilöhissiä käytetään keskimäärin 150 000 kertaa vuodessa, toimisto- ja liikerakennusten hissejä jopa puoli miljoonaa kertaa vuodessa. Hissien huoltaminen on vaativaa työtä, johon liittyy paljon riskejä. Työskentelyolosuhteissa on usein puutteita.

Hissien huoltotyöt joudutaan monesti tekemään ahtaassa tilassa. Avoimessa hissikuilussa työskentelevät ovat työkaluineen vaarassa pudota. Muitakin vaaratekijöitä on: Hissi voi lähteä yllättäen liikkeelle, siitä voi saada sähköiskun, hissikoneiston osat alkavat liikkua odottamattomalla tavalla tai hissin käyttäjät toimivat yllättävästi. Mikäli työntekijöiden turvallisuus on vaarassa, pitää asia korjata mahdollisimman nopeasti.

Jotta hissit pysyvät turvallisina, ne pitää huoltaa ja tarkastaa säännöllisesti sekä viat korjata. Kun hississä on turvallista työskennellä, voidaan huolto tehdä nopeasti ja esteettömästi. Tämä on myös hissin haltijan etu.

Riskit arvioitava ennen työskentelyä

Hissien huolto- ja kunnossapitotyötä tekevien yritysten on noudatettava työturvallisuuslain vaatimuksia. Laki edellyttää, että työnantajan on arvioitava riskit ennen töiden aloittamista ja ryhdyttävä riskien arvioinnin edellyttämiin toimenpiteisiin. Puutteet hissien työturvallisuudessa saattavat kasvattaa kunnossapitoon käytettyä aikaa tai olla jopa esteenä työn tekemiselle.

Sähköturvallisuuslain mukaan hissin haltija vastaa hissin turvallisuudesta. Haltijoita ovat tyypillisesti asunto-osakeyhtiöissä yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä. Heidän on huolehdittava muun muassa hissin huollosta, tarkastamisesta ja siitä, että havaitut viat ja puutteet korjataan riittävän nopeasti.

Työolosuhteiden turvallisuutta parannetaan yhteistyöllä

Hissityöturvallisuudesta laadittu ohje (kansallinen standardi SFS 5880) huomioi hissityön erityispiirteet. Standardissa on nostettu esille asioita, jotka vaikuttavat työturvallisuuteen: ohjauskeskusten kosketussuojaus, pääkytkin, huoltoajopainikkeet, pysäytyspainike kuilun pohjalla, koneiden ja laitteiden mekaaninen suojaus, kuilun pohjan tikkaat ja konehuoneen kulkutiet. Nämä on tärkeää saattaa vastaamaan tämän päivän turvallisuusvaatimuksia.

Puutteet hissin työskentelytilojen turvallisuudessa eivät aina ole hissin haltijan tiedossa. Hissin huoltajalla on paras käsitys tilanteesta ja hänen tulisikin välittää haltijalle tieto puutteista. Haltija voi tilata työturvallisuusriskien arvioinnin hissitarkastuksia tai huoltoa tekeviltä yrityksiltä. Jotta turvallisuuspuutteet saadaan korjattua, tarvitaan yhteistyötä hissihuoltoliikkeiden, tarkastuslaitosten ja hissit omistavien taloyhtiöiden kesken.

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ylitarkastaja Kari Seppänen, puhelin 029 5163 490

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Antti Savola, puhelin 029 5052 684

 
Siirry sivun alkuun
 

2021

5.7.2021
Iäkkäiden hissien jarruissa vakava vaara

2.7.2021
Hissitarkastuksiin liittyvän kirjan arvio

9.6.2021
Hissiasentajan rekrykoulutus, hae mukaan!

12.5.2021
Kuolemaan johtanut hissitapaturma Kauniaisissa

4.5.2021
Jälkiasennus hissien rakentamisen edistäminen ja hissiavustus

2018

20.11.2018
KUOLEMAAN JOHTANUT HISSITAPATURMA HELSINGISSÄ

2017

29.8.2017
Valtion ensimmäisessä lisäbudjetissa lisää rahaa hissiavustuksille

16.1.2017
Jälkiasennushisseille rahaa vuodelle 2017

2016

19.12.2016
Hissiturvallisuuslaki voimaan 1.1.2017

28.11.2016
Hissiturvallisuustiedote 20.11.2016

17.5.2016
Hissiturvallisuuslain voimaantulo viivästynyt

2015

13.5.2015
Hissin rakentaminen vanhaan taloon kannattaa - ARAn avustus jopa 50 prosenttia

22.4.2015
Hissillä kotiin - valtakunnallinen hissiseminaari 7.5.2015

4.2.2015
Asumisen rahoitus- ja keshittämiskeskus ARA:n avustusohje

2014

28.8.2014
Pääkaupunkiseudulle alueellinen hissityöryhmä

14.4.2014
Hissillä kotiin - Valtakunnallinen hissiseminaari 8.5.2014

2013

9.10.2013
RASTOR Oy:ssä hissiasentajan ammattitutkintokoulutusta

5.9.2013
Hissit - lainsäädäntö, turvallisuus ja tulevaisuus seminaari 4.11.2013

8.3.2013
Hissejä huolletaan vaativissa olosuhteissa

24.1.2013
Hissiturvallisuustutkinnot 2013

10.1.2013
Asuinrakennnusten ja asuntojen korjaus- ja energia-avustuksiin 50,5 milj. euroa

2012

20.8.2012
Hissiasentajakoulutusta

12.7.2012
Tilaajavastuulain muutokset hyväksytty eduskunnassa

2011

27.5.2011
Hissipätevyystodistuksien koulutusvaatimuksia muutettu

20.5.2011
Uusittu Tukses-ohje S6-11 on ilmestynyt

2010

3.12.2010
Sähköturvallisuuslakia muutettu

27.10.2010
Kone Oy:n perustamisesta 100 vuotta

7.7.2010
Hissialaan vaikuttavia säädösmuutoksia julkaistu ja valmisteilla

1.3.2010
Ohje hissiavustusten hakemisesta vuodelle 2010 julkaistu helmikuussa

2009

1.9.2009
Matti Jyrkinen Hissipörssin toimitusjohtajaksi

17.8.2009
Merkittävä uutuus hissien jälkiasennuksiin kerrostaloissa: hissin vaaka-asennus tehtaalla

15.5.2009
Vieraita SUHYn hallituksen kokouksessa

11.4.2009
Vanhojen hissien turvallisuus selvitetään

4.4.2009
Suomesta edustaja ELAn hallitukseen

30.3.2009
Hissiurakoitsijayhdistyksen nimi Hissiyhdistykseksi